02188901817تور مالزی

هتل درجه هتل خدمات مدت اقامت تعداد گشت
air asia3 ستاره 2ناهار +صبحانه +ترانسفر +بیمه +راهنما6 شب و 5 روز 2گشت
گوهرشاد گشت 88901817 09124146583

مالزی

6شب AIR ASIA،هتل سه ستاره wira، تعداد گشت 2 به همراه 2 ناها ر+صبحانه +ترانسفر +بیمه+راهنما