02188901817دیدنی های استانبول


مسجد آبی

مسجد سلطان احمد مسجدی است که در شهر استانبول واقع شده‌است.