02188901817دیدنی های سنپترزبورگ


قصر پترهوف

کاخ پترهوف سنت پترزبورگ یکی از معروف‌ترین و پرطرفدارترین جاذبه‌های گردشگری سنت پترزبورگ و روسیه است. پترهوف درواقع کلمه‌ای آلمانی به معنای دربار پیتر است.