02188901817دیدنی های امستردام


پارک فوندل

آمستردام، بزرگترین شهر هلند و بزرگترین مرکز جذب توریست در این کشور می باشد.