02188901817دریاچه پلیتویک


  • کرواسی

گردشگری،کرواسی،جنوب غربی کرواسی

گردشگری

دریاچه پلیتویک 

زیباترین دریاچه در جنوب غربی کرواسی یکی از زیبا ترین دریاچه های جهان می باشد این دریاچه مجموعه ای از 16 دریاچه کوچک در عمق جنگل است و جز میراث جهانی یونسکو محسوب می شوند.